główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek spółki

Majątek Spółki
Kapitał zakładowy (podstawowy) wynosi 251 300,00 zł
Wszystkie udziały objęte zostały przez Gminę Miasta Sanoka.

Aktywa ogółem, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., wynoszą 3 715 768,16 zł, w tym:

  • aktywa trwałe 466 528,24 zł
  • aktywa obrotowe 3 299 185,26 zł.