główna zawartość
artykuł nr 1

Status prawny

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Sanoka. Spółka zawiązana została aktem notarialnym w dniu 16 czerwca 1997 r.  w kancelarii notarialnej mgr Stanisław Drozd, mgr Ewa Kosina w Sanoku, Repertorium A Nr 5231/97.

Od dnia 16 maja 2002 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112635.

 

Załączniki:
Odpis z KRS 20 KB