główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki:

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie


2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi