główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:

Dominik Witek

Zastępca Przewodniczacego

 Zenon Wajda

Sekretarz:

Waldemar Garko

Członkowie Rady Nadzorczej:

Grzegorz Krynicki