główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:

Andrzej Kucharski

Zastępca Przewodniczacego

 Adam Śnieżek

Sekretarz:

Waldemar Garko

Członkowie Rady Nadzorczej:

Tomasz Fafuła

Wojciech Buras