główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony - magazyny Konarskiego 22

Ogłoszenie o przetargu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 216 m2, w części parterowej wraz z antresolą przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku.
Obiekt wraz z budynkiem administracyjno-biurowym stanowi część bazy przedsiębiorstwa, położonej na działce ogrodzonej, dozorowanej przez ochronę w godz. 2200 – 700 oraz całodobowo monitorowanej.
Charakterystyka budynku, w którym są pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy:

 • budynek parterowy
 • ściany zewnętrzne – murowane
 • dach – konstrukcja stalowa, pokryty eternitem
 • drzwi drewniane (3 szt.) – rozwieralne
 • nad drzwiami naświetla wypełnione szkłem zbrojonym
 • możliwość bezpośredniego wjazdu z ul. Konarskiego.

W ofercie należy podać sposób zagospodarowania pomieszczeń (profil produkcji z zachowaniem usług nieuciążliwych) oraz proponowaną stawkę miesięcznego wynajmu pomieszczeń netto za m2. Należy również podać zakres robót oraz warunki i koszt ich wykonania (np. odliczenia w czynszu), które oferent uznaje za konieczne do wykonania, w tym udziału SPGM, pieniężnego lub w robociźnie.
Obiekt można oglądać w godzinach 700 - 1500 od poniedziałku do piątku.
Termin składania ofert upływa 22.01.2016 r. do godz. 1500 w siedzibie spółki lub pocztą – decyduje data wpływu.
 

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony - magazyny Konarskiego 22

Ogłoszenie o przetargu


Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 216 m2, w części parterowej wraz z antresolą przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku.
Obiekt wraz z budynkiem administracyjno-biurowym stanowi część bazy przedsiębiorstwa, położonej na działce ogrodzonej, dozorowanej przez ochronę w godz. 2200 – 700 oraz całodobowo monitorowanej.
Charakterystyka budynku, w którym są pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy:
 

 •   budynek parterowy
 •   ściany zewnętrzne – murowane
 •   dach – konstrukcja stalowa, pokryty eternitem
 •   drzwi drewniane (3 szt.) – rozwieralne
 •   nad drzwiami naświetla wypełnione szkłem zbrojonym
 •   możliwość bezpośredniego wjazdu z ul. Konarskiego.


W ofercie należy podać sposób zagospodarowania pomieszczeń (profil produkcji z zachowaniem usług nieuciążliwych) oraz proponowaną stawkę miesięcznego wynajmu pomieszczeń netto za m2. Należy również podać zakres robót oraz warunki i koszt ich wykonania (np. odliczenia w czynszu), które oferent uznaje za konieczne do wykonania, w tym udziału SPGM, pieniężnego lub w robociźnie.
Obiekt można oglądać w godzinach 700 - 1500 od poniedziałku do piątku.
Termin składania ofert upływa 31.12.2015 r. do godz. 1200 w siedzibie spółki lub pocztą – decyduje data wpływu.
 

Wynik przetargu

Prezes SPGM sp. z o.o. w Sanoku informuje, że w/w przetarg na wynajem zakończył się wynikiem negatywnym – z powodu braku ofert.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony - magazyny Konarskiego 22

Ogłoszenie o przetargu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 216 m2, w części parterowej wraz z antresolą przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku.
Obiekt wraz z budynkiem administracyjno-biurowym stanowi część bazy przedsiębiorstwa, położonej na działce ogrodzonej, dozorowanej przez ochronę w godz. 22:00 – 7:00 oraz całodobowo monitorowanej.
Charakterystyka budynku, w którym są pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy:

 • budynek parterowy
 • ściany zewnętrzne – murowane
 • dach – konstrukcja stalowa, pokryty eternitem
 • drzwi drewniane (3 szt.) – rozwieralne
 • nad drzwiami naświetla wypełnione szkłem zbrojonym
 • możliwość bezpośredniego wjazdu z ul. Konarskiego.

W ofercie należy podać sposób zagospodarowania pomieszczeń (profil produkcji z zachowaniem usług nieuciążliwych) oraz proponowaną stawkę miesięcznego wynajmu pomieszczeń netto za m2. Należy również podać zakres robót oraz warunki i koszt ich wykonania (np. odliczenia w czynszu), które oferent uznaje za konieczne do wykonania, w tym udziału SPGM, pieniężnego lub w robociźnie.
Obiekt można oglądać w godzinach 700 - 1500 od poniedziałku do piątku.
Termin składania ofert upływa 10.12.2015 r. do godz. 1500 w siedzibie spółki lub pocztą – decyduje data wpływu.
 

Wynik przetargu

Prezes SPGM sp. z o.o. w Sanoku informuje, że w/w przetarg na wynajem zakończył się wynikiem negatywnym – z powodu braku ofert.