logo bip.gov.pl

 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 14717
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 2975
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane podstawowe
 Strona główna   2975
 Kontakt   664
 Przedmiot działalności   416
 Status prawny   409
 Struktura własnościowa   333
 Majątek Spółki   427
 Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa   363
Władze Spółki
 Zgromadzenie Wspólników   409
 Rada Nadzorcza   398
 Zarząd Spółki   481
Akty Prawne
 Statut   315
Zamówienia Publiczne
 Przetarg nieograniczony   1169
 Przetarg ograniczony   538
 Negocjacje z ogłoszeniem   745
 Dialog konkurencyjny   771
 Negocjacje bez ogłoszenia   720
 Licytacja elektroniczna   746
 Zapytanie o cenę   846
 Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia   805
  Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016   118
Komunikaty
 Komunikaty przedsiębiorstwa   441
Inne
 Kontrola zarządcza   312
 Redakcja Biuletynu   316


wersja do druku drukuj