logo bip.gov.pl

 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 13042
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 2653
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane podstawowe
 Strona główna   2653
 Kontakt   588
 Przedmiot działalności   364
 Status prawny   337
 Struktura własnościowa   279
 Majątek Spółki   376
 Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa   307
Władze Spółki
 Zgromadzenie Wspólników   351
 Rada Nadzorcza   342
 Zarząd Spółki   417
Akty Prawne
 Statut   258
Zamówienia Publiczne
 Przetarg nieograniczony   1077
 Przetarg ograniczony   481
 Negocjacje z ogłoszeniem   681
 Dialog konkurencyjny   704
 Negocjacje bez ogłoszenia   659
 Licytacja elektroniczna   688
 Zapytanie o cenę   769
 Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia   733
  Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016   92
Komunikaty
 Komunikaty przedsiębiorstwa   348
Inne
 Kontrola zarządcza   265
 Redakcja Biuletynu   273


wersja do druku drukuj