logo bip.gov.pl

 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 15493
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 3154
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane podstawowe
 Strona główna   3154
 Kontakt   744
 Przedmiot działalności   454
 Status prawny   452
 Struktura własnościowa   375
 Majątek Spółki   459
 Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa   406
Władze Spółki
 Zgromadzenie Wspólników   421
 Rada Nadzorcza   412
 Zarząd Spółki   494
Akty Prawne
 Statut   339
Zamówienia Publiczne
 Przetarg nieograniczony   1197
 Przetarg ograniczony   560
 Negocjacje z ogłoszeniem   766
 Dialog konkurencyjny   809
 Negocjacje bez ogłoszenia   738
 Licytacja elektroniczna   777
 Zapytanie o cenę   874
 Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia   825
  Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016   122
Komunikaty
 Komunikaty przedsiębiorstwa   456
Inne
 Kontrola zarządcza   326
 Redakcja Biuletynu   333


wersja do druku drukuj