logo bip.gov.pl

 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 11010
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 1827
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane podstawowe
 Strona główna   1827
 Kontakt   502
 Przedmiot działalności   313
 Status prawny   295
 Struktura własnościowa   236
 Majątek Spółki   332
 Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa   264
Władze Spółki
 Zgromadzenie Wspólników   306
 Rada Nadzorcza   297
 Zarząd Spółki   347
Akty Prawne
 Statut   219
Zamówienia Publiczne
 Przetarg nieograniczony   967
 Przetarg ograniczony   426
 Negocjacje z ogłoszeniem   620
 Dialog konkurencyjny   644
 Negocjacje bez ogłoszenia   598
 Licytacja elektroniczna   625
 Zapytanie o cenę   700
 Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia   673
  Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016   77
Komunikaty
 Komunikaty przedsiębiorstwa   275
Inne
 Kontrola zarządcza   229
 Redakcja Biuletynu   238


wersja do druku drukuj