logo bip.gov.pl

 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 11349
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 1922
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane podstawowe
 Strona główna   1922
 Kontakt   526
 Przedmiot działalności   324
 Status prawny   301
 Struktura własnościowa   245
 Majątek Spółki   340
 Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa   270
Władze Spółki
 Zgromadzenie Wspólników   312
 Rada Nadzorcza   301
 Zarząd Spółki   365
Akty Prawne
 Statut   224
Zamówienia Publiczne
 Przetarg nieograniczony   993
 Przetarg ograniczony   439
 Negocjacje z ogłoszeniem   636
 Dialog konkurencyjny   660
 Negocjacje bez ogłoszenia   615
 Licytacja elektroniczna   641
 Zapytanie o cenę   717
 Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia   686
  Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016   77
Komunikaty
 Komunikaty przedsiębiorstwa   282
Inne
 Kontrola zarządcza   232
 Redakcja Biuletynu   241


wersja do druku drukuj