główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Dominik Witek Zastępca Przewodniczacego Zenon Wajda Sekretarz: Waldemar Garko Członkowie Rady Nadzorczej: Grzegorz Krynicki

Utworzony: 2015-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 15:31

2. Komunikaty przedsiębiorstwa

Elektryk - Monter Instalacji Elektrycznych

Wymagania: - wykształcenia o profilu elektryk, - doświadczenia w zawodzie, - sumienności oraz staranności w wykonywaniu prac, - umiejętności pracy w zespole, - prawo jazdy kat. B. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życiorysu zawodowego (C.V.) oraz listu motywacyjnego, osobiście w sekretariacie spółki w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki. Oferty należy składać od dnia ogłoszenia do odwołania. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagan...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 08:35

3. Komunikaty przedsiębiorstwa

Hydraulik - Monter Instalacji Sanitarnych

Wymagania: - wykształcenia o profilu hydraulik/monter instalacji sanitarnych, - doświadczenia w zawodzie, - sumienności oraz staranności w wykonywaniu prac, - umiejętności pracy w zespole, - prawo jazdy kat. B. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życiorysu zawodowego (C.V.) oraz listu motywacyjnego, osobiście w sekretariacie spółki w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki. Oferty należy składać od dnia ogłoszenia do odwołania. Dokumenty potwierdz...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 08:35

4. Komunikaty przedsiębiorstwa

Referent ds. administracji cmentarzy

Wymagania: - wykształcenie wyższe lub średnie, - doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, - znajomość przepisów prawa związanych z cmentarzami komunalnymi, - komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność. Dodatkowe kwalifikacje: - dobra organizacja czasu pracy, - umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, - umiejętność obsługi edytorów tekstu, - obsługa urządzeń biurowych. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życiorysu zawodowego (C.V.) oraz listu motywacyjnego, ...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 08:34

5. Komunikaty przedsiębiorstwa

Referent ds. administracji cmentarzy

Wymagania: - wykształcenie wyższe lub średnie, - doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, - znajomość przepisów prawa związanych z cmentarzami komunalnymi, - komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność. Dodatkowe kwalifikacje: - dobra organizacja czasu pracy, - umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, - umiejętność obsługi edytorów tekstu, - obsługa urządzeń biurowych. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życiorysu zawodowego (C.V.) oraz listu motywacyjnego, ...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 08:34

6. Komunikaty przedsiębiorstwa

Referent ds. księgowości i rozliczeń

Wymagania: - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne, - doświadczenie w pracy w księgowości (pełna księgowość), umiejętność samodzielnego księgowania, - znajomość przepisów prawa związanych z rachunkowością i podatkami. Dodatkowe kwalifikacje: - umiejętność współpracy w zespole, - znajomość przepisów związanych z administrowaniem nieruchomościami, - doświadczenie w pracy związanej z rozliczaniem mediów w budynkach wielorodzinnych. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życ...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 08:32

7. Komunikaty przedsiębiorstwa

Główny specjalista ds. przygotowania i realizacji robót

Wymagania: - wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, - uprawnienia budowlane, - praktyka w zakresie pełnienia samodzielnie funkcji w budownictwie (kierownik budowy, inspektor nadzoru), - co najmniej 5 letni staż pracy. Dodatkowe kwalifikacje: - umiejętność kosztorysowania i rozliczania robót, - umiejętność samodzielnego kierowania zespołem ludzi oraz współpracy w zespole, - biegła znajomość prawa budowlanego oraz procedur wymaganych tym prawem, - posiadanie innych uprawnień związanych z...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 08:30

8. Kontakt

Kontakt

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 22 tel. 13 465 12 80 fax 13 465 12 94 e - mail: spgm@pro.onet.pl Administracja Domów Mieszkalnych tel. 13 465 12 89 tel. 13 465 12 91 Administracja Cmentarzy tel. 13 463 28 45

Utworzony: 2015-11-02 | Zmodyfikowany: 2016-09-26 15:52

9. Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Konarskiego 22, 38-500 Sanok Opis przedmiotu zamówienia: „Remont ogrodzenia pomiędzy budynkiem przy ul. Lenartowicza 4 i Sanockim Domem Kultury” według przedmiaru robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. Miejsce i termin złożenia oferty: do 17 czerwca 2016r., sekretariat SPGM Sp. z o....

Utworzony: 2016-06-13 | Zmodyfikowany: 2016-06-13 16:45

10. Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony - magazyny Konarskiego 22

Ogłoszenie o przetargu Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 216 m2, w części parterowej wraz z antresolą przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku. Obiekt wraz z budynkiem administracyjno-biurowym stanowi część bazy przedsiębiorstwa, położonej na działce ogrodzonej, dozorowanej przez ochronę w godz. 2200 – 700 oraz całodobowo monitorowanej. Charakterystyka budyn...

Utworzony: 2016-01-04 | Zmodyfikowany: 2016-01-04 16:35

11. Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony - magazyny Konarskiego 22

Ogłoszenie o przetargu Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 216 m2, w części parterowej wraz z antresolą przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku. Obiekt wraz z budynkiem administracyjno-biurowym stanowi część bazy przedsiębiorstwa, położonej na działce ogrodzonej, dozorowanej przez ochronę w godz. 2200 – 700 oraz całodobowo monitorowanej. Charakterystyka budyn...

Utworzony: 2015-12-14 | Zmodyfikowany: 2016-01-04 16:34

12. Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony - magazyny Konarskiego 22

Ogłoszenie o przetargu Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 216 m2, w części parterowej wraz z antresolą przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku. Obiekt wraz z budynkiem administracyjno-biurowym stanowi część bazy przedsiębiorstwa, położonej na działce ogrodzonej, dozorowanej przez ochronę w godz. 22:00 – 7:00 oraz całodobowo monitorowanej. Charakterystyka bud...

Utworzony: 2015-11-30 | Zmodyfikowany: 2015-12-14 18:56

13. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa

Utworzony: 2015-11-19 | Zmodyfikowany: 2015-12-06 12:02

14. Status prawny

Status prawny

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Sanoka. Spółka zawiązana została aktem notarialnym w dniu 16 czerwca 1997 r. w kancelarii notarialnej mgr Stanisław Drozd, mgr Ewa Kosina w Sanoku, Repertorium A Nr 5231/97. Od dnia 16 maja 2002 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod...

Utworzony: 2015-11-19 | Zmodyfikowany: 2015-12-06 11:57

15. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki: 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 81.29.Z Pozostałe sprzątanie 81.30.Z Działalność usług...

Utworzony: 2015-11-23 | Zmodyfikowany: 2015-12-06 11:52

16. Majątek Spółki

Majątek spółki

Majątek Spółki Kapitał zakładowy (podstawowy) wynosi 251 300,00 zł Wszystkie udziały objęte zostały przez Gminę Miasta Sanoka. Aktywa ogółem, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., wynoszą 3 715 768,16 zł, w tym: aktywa trwałe 466 528,24 zł aktywa obrotowe 3 299 185,26 zł.

Utworzony: 2015-11-23 | Zmodyfikowany: 2015-11-23 17:51

17.

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Spółki

Utworzony: 2015-11-19 | Zmodyfikowany: 2015-11-19 18:10

18. Kontrola zarządcza

Strona w budowie

Strona w budowie

Utworzony: 2015-11-19 | Zmodyfikowany: 2015-11-19 17:24

19. Negocjacje bez ogłoszenia

Strona w budowie

Strona w budowie

Utworzony: 2015-11-19 | Zmodyfikowany: 2015-11-19 17:23

20. Licytacja elektroniczna

Strona w budowie

Strona w budowie

Utworzony: 2015-11-19 | Zmodyfikowany: 2015-11-19 17:23