główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN48116
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ5000
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane podstawowe
   Strona główna 5000
   Kontakt 1034
   Przedmiot działalności 587
   Status prawny 615
   Struktura własnościowa 518
   Majątek Spółki 585
   Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa 625
Władze Spółki
   Zgromadzenie Wspólników 558
   Rada Nadzorcza 588
   Zarząd Spółki 699
Akty Prawne
   Statut 458
Zamówienia Publiczne
   Przetarg nieograniczony 4886
   Przetarg ograniczony 4078
   Negocjacje z ogłoszeniem 4259
   Dialog konkurencyjny 4333
   Negocjacje bez ogłoszenia 4244
   Licytacja elektroniczna 4288
   Zapytanie o cenę 4527
   Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia 4356
     Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016 161
Komunikaty
   Komunikaty przedsiębiorstwa 863
Inne
   Kontrola zarządcza 443
   Redakcja Biuletynu 411