główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN16282
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ3333
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dane podstawowe
   Strona główna 3333
   Kontakt 796
   Przedmiot działalności 474
   Status prawny 493
   Struktura własnościowa 415
   Majątek Spółki 474
   Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa 440
Władze Spółki
   Zgromadzenie Wspólników 440
   Rada Nadzorcza 434
   Zarząd Spółki 516
Akty Prawne
   Statut 370
Zamówienia Publiczne
   Przetarg nieograniczony 1243
   Przetarg ograniczony 585
   Negocjacje z ogłoszeniem 784
   Dialog konkurencyjny 839
   Negocjacje bez ogłoszenia 756
   Licytacja elektroniczna 805
   Zapytanie o cenę 906
   Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia 852
     Zamówienia z wolnej ręki i ogłoszenia / rok 2016 127
Komunikaty
   Komunikaty przedsiębiorstwa 493
Inne
   Kontrola zarządcza 352
   Redakcja Biuletynu 355